Ontslag 't coll

Uw werkgever in 't coll mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't coll zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't coll

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't coll. Uw werkgever in 't coll mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't coll arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't coll niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't coll te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't coll u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't coll of met bevallingsverlof bent in 't coll.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't coll kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't coll die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't coll
 • Als u in 't coll lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't coll wilt opnemen;
 • Omdat u in 't coll lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't coll lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't coll wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't coll op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't coll

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't coll. Uitzonderingen in 't coll;
 • Als uw werkgever in 't coll bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't coll aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't coll gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't coll niet geschikt voor uw werk in 't coll of
 • u functioneert niet voldoende in 't coll.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't coll

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't coll niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't coll of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't coll verblijft, dan mag uw werkgever in 't coll u eveneens wel ontslaan.