Ontslag 't buurtje

Uw werkgever in 't buurtje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't buurtje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't buurtje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't buurtje. Uw werkgever in 't buurtje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't buurtje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't buurtje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't buurtje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't buurtje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't buurtje of met bevallingsverlof bent in 't buurtje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't buurtje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't buurtje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't buurtje
 • Als u in 't buurtje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't buurtje wilt opnemen;
 • Omdat u in 't buurtje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't buurtje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't buurtje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't buurtje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't buurtje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't buurtje. Uitzonderingen in 't buurtje;
 • Als uw werkgever in 't buurtje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't buurtje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't buurtje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't buurtje niet geschikt voor uw werk in 't buurtje of
 • u functioneert niet voldoende in 't buurtje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't buurtje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't buurtje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't buurtje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't buurtje verblijft, dan mag uw werkgever in 't buurtje u eveneens wel ontslaan.