Ontslag 't bergje

Uw werkgever in 't bergje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't bergje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't bergje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't bergje. Uw werkgever in 't bergje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't bergje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't bergje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't bergje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't bergje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't bergje of met bevallingsverlof bent in 't bergje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't bergje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't bergje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't bergje
 • Als u in 't bergje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't bergje wilt opnemen;
 • Omdat u in 't bergje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't bergje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't bergje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't bergje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't bergje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't bergje. Uitzonderingen in 't bergje;
 • Als uw werkgever in 't bergje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't bergje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't bergje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't bergje niet geschikt voor uw werk in 't bergje of
 • u functioneert niet voldoende in 't bergje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't bergje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't bergje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't bergje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't bergje verblijft, dan mag uw werkgever in 't bergje u eveneens wel ontslaan.