Ontslag Sythuizen /sythuzen

Uw werkgever in Sythuizen /sythuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sythuizen /sythuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sythuizen /sythuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sythuizen /sythuzen. Uw werkgever in Sythuizen /sythuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sythuizen /sythuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sythuizen /sythuzen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sythuizen /sythuzen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sythuizen /sythuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sythuizen /sythuzen of met bevallingsverlof bent in Sythuizen /sythuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sythuizen /sythuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sythuizen /sythuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sythuizen /sythuzen
 • Als u in Sythuizen /sythuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sythuizen /sythuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Sythuizen /sythuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sythuizen /sythuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sythuizen /sythuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sythuizen /sythuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sythuizen /sythuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sythuizen /sythuzen. Uitzonderingen in Sythuizen /sythuzen;
 • Als uw werkgever in Sythuizen /sythuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sythuizen /sythuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sythuizen /sythuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sythuizen /sythuzen niet geschikt voor uw werk in Sythuizen /sythuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Sythuizen /sythuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sythuizen /sythuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sythuizen /sythuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sythuizen /sythuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sythuizen /sythuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Sythuizen /sythuzen u eveneens wel ontslaan.