Ontslag Sytebuorren

Uw werkgever in Sytebuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sytebuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sytebuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sytebuorren. Uw werkgever in Sytebuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sytebuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sytebuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sytebuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sytebuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sytebuorren of met bevallingsverlof bent in Sytebuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sytebuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sytebuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sytebuorren
 • Als u in Sytebuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sytebuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Sytebuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sytebuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sytebuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sytebuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sytebuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sytebuorren. Uitzonderingen in Sytebuorren;
 • Als uw werkgever in Sytebuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sytebuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sytebuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sytebuorren niet geschikt voor uw werk in Sytebuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Sytebuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sytebuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sytebuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sytebuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sytebuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Sytebuorren u eveneens wel ontslaan.