Ontslag Swolgen

Uw werkgever in Swolgen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Swolgen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Swolgen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Swolgen. Uw werkgever in Swolgen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Swolgen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Swolgen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Swolgen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Swolgen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Swolgen of met bevallingsverlof bent in Swolgen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Swolgen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Swolgen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Swolgen
 • Als u in Swolgen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Swolgen wilt opnemen;
 • Omdat u in Swolgen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Swolgen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Swolgen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Swolgen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Swolgen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Swolgen. Uitzonderingen in Swolgen;
 • Als uw werkgever in Swolgen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Swolgen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Swolgen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Swolgen niet geschikt voor uw werk in Swolgen of
 • u functioneert niet voldoende in Swolgen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Swolgen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Swolgen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Swolgen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Swolgen verblijft, dan mag uw werkgever in Swolgen u eveneens wel ontslaan.