Ontslag Swichum

Uw werkgever in Swichum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Swichum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Swichum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Swichum. Uw werkgever in Swichum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Swichum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Swichum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Swichum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Swichum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Swichum of met bevallingsverlof bent in Swichum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Swichum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Swichum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Swichum
 • Als u in Swichum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Swichum wilt opnemen;
 • Omdat u in Swichum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Swichum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Swichum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Swichum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Swichum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Swichum. Uitzonderingen in Swichum;
 • Als uw werkgever in Swichum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Swichum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Swichum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Swichum niet geschikt voor uw werk in Swichum of
 • u functioneert niet voldoende in Swichum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Swichum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Swichum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Swichum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Swichum verblijft, dan mag uw werkgever in Swichum u eveneens wel ontslaan.