Ontslag Sweikhuizen

Uw werkgever in Sweikhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sweikhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sweikhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sweikhuizen. Uw werkgever in Sweikhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sweikhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sweikhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sweikhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sweikhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sweikhuizen of met bevallingsverlof bent in Sweikhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sweikhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sweikhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sweikhuizen
 • Als u in Sweikhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sweikhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Sweikhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sweikhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sweikhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sweikhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sweikhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sweikhuizen. Uitzonderingen in Sweikhuizen;
 • Als uw werkgever in Sweikhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sweikhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sweikhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sweikhuizen niet geschikt voor uw werk in Sweikhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Sweikhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sweikhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sweikhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sweikhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sweikhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Sweikhuizen u eveneens wel ontslaan.