Ontslag Swartbroek

Uw werkgever in Swartbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Swartbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Swartbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Swartbroek. Uw werkgever in Swartbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Swartbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Swartbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Swartbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Swartbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Swartbroek of met bevallingsverlof bent in Swartbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Swartbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Swartbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Swartbroek
 • Als u in Swartbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Swartbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Swartbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Swartbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Swartbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Swartbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Swartbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Swartbroek. Uitzonderingen in Swartbroek;
 • Als uw werkgever in Swartbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Swartbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Swartbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Swartbroek niet geschikt voor uw werk in Swartbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Swartbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Swartbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Swartbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Swartbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Swartbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Swartbroek u eveneens wel ontslaan.