Ontslag Swalmen

Uw werkgever in Swalmen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Swalmen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Swalmen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Swalmen. Uw werkgever in Swalmen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Swalmen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Swalmen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Swalmen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Swalmen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Swalmen of met bevallingsverlof bent in Swalmen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Swalmen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Swalmen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Swalmen
 • Als u in Swalmen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Swalmen wilt opnemen;
 • Omdat u in Swalmen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Swalmen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Swalmen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Swalmen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Swalmen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Swalmen. Uitzonderingen in Swalmen;
 • Als uw werkgever in Swalmen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Swalmen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Swalmen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Swalmen niet geschikt voor uw werk in Swalmen of
 • u functioneert niet voldoende in Swalmen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Swalmen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Swalmen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Swalmen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Swalmen verblijft, dan mag uw werkgever in Swalmen u eveneens wel ontslaan.