Ontslag Swaenwert

Uw werkgever in Swaenwert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Swaenwert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Swaenwert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Swaenwert. Uw werkgever in Swaenwert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Swaenwert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Swaenwert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Swaenwert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Swaenwert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Swaenwert of met bevallingsverlof bent in Swaenwert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Swaenwert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Swaenwert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Swaenwert
 • Als u in Swaenwert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Swaenwert wilt opnemen;
 • Omdat u in Swaenwert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Swaenwert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Swaenwert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Swaenwert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Swaenwert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Swaenwert. Uitzonderingen in Swaenwert;
 • Als uw werkgever in Swaenwert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Swaenwert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Swaenwert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Swaenwert niet geschikt voor uw werk in Swaenwert of
 • u functioneert niet voldoende in Swaenwert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Swaenwert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Swaenwert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Swaenwert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Swaenwert verblijft, dan mag uw werkgever in Swaenwert u eveneens wel ontslaan.