Ontslag Suwâld /suawoude

Uw werkgever in Suwâld /suawoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Suwâld /suawoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Suwâld /suawoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Suwâld /suawoude. Uw werkgever in Suwâld /suawoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Suwâld /suawoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Suwâld /suawoude niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Suwâld /suawoude te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Suwâld /suawoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Suwâld /suawoude of met bevallingsverlof bent in Suwâld /suawoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Suwâld /suawoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Suwâld /suawoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Suwâld /suawoude
 • Als u in Suwâld /suawoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Suwâld /suawoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Suwâld /suawoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Suwâld /suawoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Suwâld /suawoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Suwâld /suawoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Suwâld /suawoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Suwâld /suawoude. Uitzonderingen in Suwâld /suawoude;
 • Als uw werkgever in Suwâld /suawoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Suwâld /suawoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Suwâld /suawoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Suwâld /suawoude niet geschikt voor uw werk in Suwâld /suawoude of
 • u functioneert niet voldoende in Suwâld /suawoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Suwâld /suawoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Suwâld /suawoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Suwâld /suawoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Suwâld /suawoude verblijft, dan mag uw werkgever in Suwâld /suawoude u eveneens wel ontslaan.