Ontslag Suttum

Uw werkgever in Suttum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Suttum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Suttum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Suttum. Uw werkgever in Suttum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Suttum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Suttum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Suttum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Suttum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Suttum of met bevallingsverlof bent in Suttum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Suttum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Suttum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Suttum
 • Als u in Suttum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Suttum wilt opnemen;
 • Omdat u in Suttum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Suttum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Suttum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Suttum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Suttum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Suttum. Uitzonderingen in Suttum;
 • Als uw werkgever in Suttum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Suttum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Suttum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Suttum niet geschikt voor uw werk in Suttum of
 • u functioneert niet voldoende in Suttum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Suttum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Suttum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Suttum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Suttum verblijft, dan mag uw werkgever in Suttum u eveneens wel ontslaan.