Ontslag Susteren

Uw werkgever in Susteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Susteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Susteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Susteren. Uw werkgever in Susteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Susteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Susteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Susteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Susteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Susteren of met bevallingsverlof bent in Susteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Susteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Susteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Susteren
 • Als u in Susteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Susteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Susteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Susteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Susteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Susteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Susteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Susteren. Uitzonderingen in Susteren;
 • Als uw werkgever in Susteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Susteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Susteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Susteren niet geschikt voor uw werk in Susteren of
 • u functioneert niet voldoende in Susteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Susteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Susteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Susteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Susteren verblijft, dan mag uw werkgever in Susteren u eveneens wel ontslaan.