Ontslag Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden

Uw werkgever in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden. Uw werkgever in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden of met bevallingsverlof bent in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden
 • Als u in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden wilt opnemen;
 • Omdat u in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden. Uitzonderingen in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden;
 • Als uw werkgever in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden niet geschikt voor uw werk in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden of
 • u functioneert niet voldoende in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden verblijft, dan mag uw werkgever in Surhuizumer mieden /surhuzumer mieden u eveneens wel ontslaan.