Ontslag Surhuizum /surhuzum

Uw werkgever in Surhuizum /surhuzum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Surhuizum /surhuzum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Surhuizum /surhuzum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Surhuizum /surhuzum. Uw werkgever in Surhuizum /surhuzum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Surhuizum /surhuzum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Surhuizum /surhuzum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Surhuizum /surhuzum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Surhuizum /surhuzum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Surhuizum /surhuzum of met bevallingsverlof bent in Surhuizum /surhuzum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Surhuizum /surhuzum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Surhuizum /surhuzum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Surhuizum /surhuzum
 • Als u in Surhuizum /surhuzum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Surhuizum /surhuzum wilt opnemen;
 • Omdat u in Surhuizum /surhuzum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Surhuizum /surhuzum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Surhuizum /surhuzum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Surhuizum /surhuzum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Surhuizum /surhuzum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Surhuizum /surhuzum. Uitzonderingen in Surhuizum /surhuzum;
 • Als uw werkgever in Surhuizum /surhuzum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Surhuizum /surhuzum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Surhuizum /surhuzum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Surhuizum /surhuzum niet geschikt voor uw werk in Surhuizum /surhuzum of
 • u functioneert niet voldoende in Surhuizum /surhuzum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Surhuizum /surhuzum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Surhuizum /surhuzum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Surhuizum /surhuzum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Surhuizum /surhuzum verblijft, dan mag uw werkgever in Surhuizum /surhuzum u eveneens wel ontslaan.