Ontslag Surhuisterveen /surhústerfean

Uw werkgever in Surhuisterveen /surhústerfean mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Surhuisterveen /surhústerfean zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Surhuisterveen /surhústerfean

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Surhuisterveen /surhústerfean. Uw werkgever in Surhuisterveen /surhústerfean mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Surhuisterveen /surhústerfean arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Surhuisterveen /surhústerfean niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Surhuisterveen /surhústerfean te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Surhuisterveen /surhústerfean u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Surhuisterveen /surhústerfean of met bevallingsverlof bent in Surhuisterveen /surhústerfean.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Surhuisterveen /surhústerfean kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Surhuisterveen /surhústerfean die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Surhuisterveen /surhústerfean
 • Als u in Surhuisterveen /surhústerfean lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Surhuisterveen /surhústerfean wilt opnemen;
 • Omdat u in Surhuisterveen /surhústerfean lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Surhuisterveen /surhústerfean lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Surhuisterveen /surhústerfean wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Surhuisterveen /surhústerfean op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Surhuisterveen /surhústerfean

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Surhuisterveen /surhústerfean. Uitzonderingen in Surhuisterveen /surhústerfean;
 • Als uw werkgever in Surhuisterveen /surhústerfean bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Surhuisterveen /surhústerfean aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Surhuisterveen /surhústerfean gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Surhuisterveen /surhústerfean niet geschikt voor uw werk in Surhuisterveen /surhústerfean of
 • u functioneert niet voldoende in Surhuisterveen /surhústerfean.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Surhuisterveen /surhústerfean

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Surhuisterveen /surhústerfean niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Surhuisterveen /surhústerfean of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Surhuisterveen /surhústerfean verblijft, dan mag uw werkgever in Surhuisterveen /surhústerfean u eveneens wel ontslaan.