Ontslag Sumarreheide /suameerderheide

Uw werkgever in Sumarreheide /suameerderheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sumarreheide /suameerderheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sumarreheide /suameerderheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sumarreheide /suameerderheide. Uw werkgever in Sumarreheide /suameerderheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sumarreheide /suameerderheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sumarreheide /suameerderheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sumarreheide /suameerderheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sumarreheide /suameerderheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sumarreheide /suameerderheide of met bevallingsverlof bent in Sumarreheide /suameerderheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sumarreheide /suameerderheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sumarreheide /suameerderheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sumarreheide /suameerderheide
 • Als u in Sumarreheide /suameerderheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sumarreheide /suameerderheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Sumarreheide /suameerderheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sumarreheide /suameerderheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sumarreheide /suameerderheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sumarreheide /suameerderheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sumarreheide /suameerderheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sumarreheide /suameerderheide. Uitzonderingen in Sumarreheide /suameerderheide;
 • Als uw werkgever in Sumarreheide /suameerderheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sumarreheide /suameerderheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sumarreheide /suameerderheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sumarreheide /suameerderheide niet geschikt voor uw werk in Sumarreheide /suameerderheide of
 • u functioneert niet voldoende in Sumarreheide /suameerderheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sumarreheide /suameerderheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sumarreheide /suameerderheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sumarreheide /suameerderheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sumarreheide /suameerderheide verblijft, dan mag uw werkgever in Sumarreheide /suameerderheide u eveneens wel ontslaan.