Ontslag Stuivezand

Uw werkgever in Stuivezand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stuivezand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stuivezand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stuivezand. Uw werkgever in Stuivezand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stuivezand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stuivezand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stuivezand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stuivezand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stuivezand of met bevallingsverlof bent in Stuivezand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stuivezand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stuivezand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stuivezand
 • Als u in Stuivezand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stuivezand wilt opnemen;
 • Omdat u in Stuivezand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stuivezand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stuivezand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stuivezand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stuivezand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stuivezand. Uitzonderingen in Stuivezand;
 • Als uw werkgever in Stuivezand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stuivezand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stuivezand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stuivezand niet geschikt voor uw werk in Stuivezand of
 • u functioneert niet voldoende in Stuivezand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stuivezand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stuivezand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stuivezand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stuivezand verblijft, dan mag uw werkgever in Stuivezand u eveneens wel ontslaan.