Ontslag Stuifzand

Uw werkgever in Stuifzand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stuifzand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stuifzand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stuifzand. Uw werkgever in Stuifzand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stuifzand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stuifzand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stuifzand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stuifzand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stuifzand of met bevallingsverlof bent in Stuifzand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stuifzand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stuifzand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stuifzand
 • Als u in Stuifzand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stuifzand wilt opnemen;
 • Omdat u in Stuifzand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stuifzand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stuifzand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stuifzand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stuifzand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stuifzand. Uitzonderingen in Stuifzand;
 • Als uw werkgever in Stuifzand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stuifzand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stuifzand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stuifzand niet geschikt voor uw werk in Stuifzand of
 • u functioneert niet voldoende in Stuifzand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stuifzand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stuifzand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stuifzand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stuifzand verblijft, dan mag uw werkgever in Stuifzand u eveneens wel ontslaan.