Ontslag Stuifakker

Uw werkgever in Stuifakker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stuifakker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stuifakker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stuifakker. Uw werkgever in Stuifakker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stuifakker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stuifakker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stuifakker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stuifakker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stuifakker of met bevallingsverlof bent in Stuifakker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stuifakker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stuifakker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stuifakker
 • Als u in Stuifakker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stuifakker wilt opnemen;
 • Omdat u in Stuifakker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stuifakker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stuifakker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stuifakker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stuifakker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stuifakker. Uitzonderingen in Stuifakker;
 • Als uw werkgever in Stuifakker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stuifakker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stuifakker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stuifakker niet geschikt voor uw werk in Stuifakker of
 • u functioneert niet voldoende in Stuifakker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stuifakker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stuifakker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stuifakker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stuifakker verblijft, dan mag uw werkgever in Stuifakker u eveneens wel ontslaan.