Ontslag Strype

Uw werkgever in Strype mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Strype zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Strype

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Strype. Uw werkgever in Strype mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Strype arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Strype niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Strype te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Strype u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Strype of met bevallingsverlof bent in Strype.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Strype kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Strype die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Strype
 • Als u in Strype lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Strype wilt opnemen;
 • Omdat u in Strype lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Strype lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Strype wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Strype op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Strype

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Strype. Uitzonderingen in Strype;
 • Als uw werkgever in Strype bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Strype aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Strype gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Strype niet geschikt voor uw werk in Strype of
 • u functioneert niet voldoende in Strype.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Strype

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Strype niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Strype of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Strype verblijft, dan mag uw werkgever in Strype u eveneens wel ontslaan.