Ontslag Struikberg

Uw werkgever in Struikberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Struikberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Struikberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Struikberg. Uw werkgever in Struikberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Struikberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Struikberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Struikberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Struikberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Struikberg of met bevallingsverlof bent in Struikberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Struikberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Struikberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Struikberg
 • Als u in Struikberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Struikberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Struikberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Struikberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Struikberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Struikberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Struikberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Struikberg. Uitzonderingen in Struikberg;
 • Als uw werkgever in Struikberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Struikberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Struikberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Struikberg niet geschikt voor uw werk in Struikberg of
 • u functioneert niet voldoende in Struikberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Struikberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Struikberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Struikberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Struikberg verblijft, dan mag uw werkgever in Struikberg u eveneens wel ontslaan.