Ontslag Strucht

Uw werkgever in Strucht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Strucht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Strucht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Strucht. Uw werkgever in Strucht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Strucht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Strucht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Strucht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Strucht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Strucht of met bevallingsverlof bent in Strucht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Strucht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Strucht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Strucht
 • Als u in Strucht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Strucht wilt opnemen;
 • Omdat u in Strucht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Strucht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Strucht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Strucht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Strucht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Strucht. Uitzonderingen in Strucht;
 • Als uw werkgever in Strucht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Strucht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Strucht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Strucht niet geschikt voor uw werk in Strucht of
 • u functioneert niet voldoende in Strucht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Strucht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Strucht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Strucht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Strucht verblijft, dan mag uw werkgever in Strucht u eveneens wel ontslaan.