Ontslag Strubben

Uw werkgever in Strubben mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Strubben zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Strubben

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Strubben. Uw werkgever in Strubben mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Strubben arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Strubben niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Strubben te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Strubben u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Strubben of met bevallingsverlof bent in Strubben.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Strubben kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Strubben die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Strubben
 • Als u in Strubben lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Strubben wilt opnemen;
 • Omdat u in Strubben lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Strubben lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Strubben wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Strubben op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Strubben

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Strubben. Uitzonderingen in Strubben;
 • Als uw werkgever in Strubben bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Strubben aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Strubben gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Strubben niet geschikt voor uw werk in Strubben of
 • u functioneert niet voldoende in Strubben.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Strubben

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Strubben niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Strubben of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Strubben verblijft, dan mag uw werkgever in Strubben u eveneens wel ontslaan.