Ontslag Stroopuit

Uw werkgever in Stroopuit mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stroopuit zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stroopuit

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stroopuit. Uw werkgever in Stroopuit mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stroopuit arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stroopuit niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stroopuit te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stroopuit u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stroopuit of met bevallingsverlof bent in Stroopuit.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stroopuit kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stroopuit die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stroopuit
 • Als u in Stroopuit lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stroopuit wilt opnemen;
 • Omdat u in Stroopuit lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stroopuit lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stroopuit wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stroopuit op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stroopuit

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stroopuit. Uitzonderingen in Stroopuit;
 • Als uw werkgever in Stroopuit bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stroopuit aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stroopuit gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stroopuit niet geschikt voor uw werk in Stroopuit of
 • u functioneert niet voldoende in Stroopuit.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stroopuit

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stroopuit niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stroopuit of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stroopuit verblijft, dan mag uw werkgever in Stroopuit u eveneens wel ontslaan.