Ontslag Strooienstad

Uw werkgever in Strooienstad mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Strooienstad zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Strooienstad

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Strooienstad. Uw werkgever in Strooienstad mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Strooienstad arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Strooienstad niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Strooienstad te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Strooienstad u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Strooienstad of met bevallingsverlof bent in Strooienstad.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Strooienstad kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Strooienstad die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Strooienstad
 • Als u in Strooienstad lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Strooienstad wilt opnemen;
 • Omdat u in Strooienstad lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Strooienstad lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Strooienstad wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Strooienstad op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Strooienstad

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Strooienstad. Uitzonderingen in Strooienstad;
 • Als uw werkgever in Strooienstad bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Strooienstad aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Strooienstad gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Strooienstad niet geschikt voor uw werk in Strooienstad of
 • u functioneert niet voldoende in Strooienstad.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Strooienstad

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Strooienstad niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Strooienstad of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Strooienstad verblijft, dan mag uw werkgever in Strooienstad u eveneens wel ontslaan.