Ontslag Strooiendorp

Uw werkgever in Strooiendorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Strooiendorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Strooiendorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Strooiendorp. Uw werkgever in Strooiendorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Strooiendorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Strooiendorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Strooiendorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Strooiendorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Strooiendorp of met bevallingsverlof bent in Strooiendorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Strooiendorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Strooiendorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Strooiendorp
 • Als u in Strooiendorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Strooiendorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Strooiendorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Strooiendorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Strooiendorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Strooiendorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Strooiendorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Strooiendorp. Uitzonderingen in Strooiendorp;
 • Als uw werkgever in Strooiendorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Strooiendorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Strooiendorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Strooiendorp niet geschikt voor uw werk in Strooiendorp of
 • u functioneert niet voldoende in Strooiendorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Strooiendorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Strooiendorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Strooiendorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Strooiendorp verblijft, dan mag uw werkgever in Strooiendorp u eveneens wel ontslaan.