Ontslag Stroodorpe

Uw werkgever in Stroodorpe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stroodorpe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stroodorpe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stroodorpe. Uw werkgever in Stroodorpe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stroodorpe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stroodorpe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stroodorpe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stroodorpe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stroodorpe of met bevallingsverlof bent in Stroodorpe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stroodorpe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stroodorpe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stroodorpe
 • Als u in Stroodorpe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stroodorpe wilt opnemen;
 • Omdat u in Stroodorpe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stroodorpe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stroodorpe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stroodorpe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stroodorpe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stroodorpe. Uitzonderingen in Stroodorpe;
 • Als uw werkgever in Stroodorpe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stroodorpe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stroodorpe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stroodorpe niet geschikt voor uw werk in Stroodorpe of
 • u functioneert niet voldoende in Stroodorpe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stroodorpe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stroodorpe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stroodorpe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stroodorpe verblijft, dan mag uw werkgever in Stroodorpe u eveneens wel ontslaan.