Ontslag Stroodorp

Uw werkgever in Stroodorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stroodorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stroodorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stroodorp. Uw werkgever in Stroodorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stroodorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stroodorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stroodorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stroodorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stroodorp of met bevallingsverlof bent in Stroodorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stroodorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stroodorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stroodorp
 • Als u in Stroodorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stroodorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Stroodorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stroodorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stroodorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stroodorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stroodorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stroodorp. Uitzonderingen in Stroodorp;
 • Als uw werkgever in Stroodorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stroodorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stroodorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stroodorp niet geschikt voor uw werk in Stroodorp of
 • u functioneert niet voldoende in Stroodorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stroodorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stroodorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stroodorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stroodorp verblijft, dan mag uw werkgever in Stroodorp u eveneens wel ontslaan.