Ontslag Stroobos /strobos

Uw werkgever in Stroobos /strobos mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stroobos /strobos zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stroobos /strobos

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stroobos /strobos. Uw werkgever in Stroobos /strobos mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stroobos /strobos arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stroobos /strobos niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stroobos /strobos te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stroobos /strobos u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stroobos /strobos of met bevallingsverlof bent in Stroobos /strobos.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stroobos /strobos kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stroobos /strobos die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stroobos /strobos
 • Als u in Stroobos /strobos lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stroobos /strobos wilt opnemen;
 • Omdat u in Stroobos /strobos lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stroobos /strobos lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stroobos /strobos wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stroobos /strobos op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stroobos /strobos

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stroobos /strobos. Uitzonderingen in Stroobos /strobos;
 • Als uw werkgever in Stroobos /strobos bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stroobos /strobos aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stroobos /strobos gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stroobos /strobos niet geschikt voor uw werk in Stroobos /strobos of
 • u functioneert niet voldoende in Stroobos /strobos.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stroobos /strobos

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stroobos /strobos niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stroobos /strobos of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stroobos /strobos verblijft, dan mag uw werkgever in Stroobos /strobos u eveneens wel ontslaan.