Ontslag Stroet

Uw werkgever in Stroet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stroet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stroet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stroet. Uw werkgever in Stroet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stroet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stroet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stroet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stroet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stroet of met bevallingsverlof bent in Stroet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stroet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stroet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stroet
 • Als u in Stroet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stroet wilt opnemen;
 • Omdat u in Stroet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stroet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stroet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stroet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stroet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stroet. Uitzonderingen in Stroet;
 • Als uw werkgever in Stroet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stroet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stroet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stroet niet geschikt voor uw werk in Stroet of
 • u functioneert niet voldoende in Stroet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stroet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stroet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stroet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stroet verblijft, dan mag uw werkgever in Stroet u eveneens wel ontslaan.