Ontslag Stroe

Uw werkgever in Stroe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stroe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stroe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stroe. Uw werkgever in Stroe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stroe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stroe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stroe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stroe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stroe of met bevallingsverlof bent in Stroe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stroe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stroe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stroe
 • Als u in Stroe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stroe wilt opnemen;
 • Omdat u in Stroe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stroe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stroe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stroe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stroe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stroe. Uitzonderingen in Stroe;
 • Als uw werkgever in Stroe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stroe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stroe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stroe niet geschikt voor uw werk in Stroe of
 • u functioneert niet voldoende in Stroe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stroe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stroe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stroe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stroe verblijft, dan mag uw werkgever in Stroe u eveneens wel ontslaan.