Ontslag Strikberg

Uw werkgever in Strikberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Strikberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Strikberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Strikberg. Uw werkgever in Strikberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Strikberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Strikberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Strikberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Strikberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Strikberg of met bevallingsverlof bent in Strikberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Strikberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Strikberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Strikberg
 • Als u in Strikberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Strikberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Strikberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Strikberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Strikberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Strikberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Strikberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Strikberg. Uitzonderingen in Strikberg;
 • Als uw werkgever in Strikberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Strikberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Strikberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Strikberg niet geschikt voor uw werk in Strikberg of
 • u functioneert niet voldoende in Strikberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Strikberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Strikberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Strikberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Strikberg verblijft, dan mag uw werkgever in Strikberg u eveneens wel ontslaan.