Ontslag Leenderstrijp

Uw werkgever in Leenderstrijp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leenderstrijp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leenderstrijp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leenderstrijp. Uw werkgever in Leenderstrijp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leenderstrijp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leenderstrijp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leenderstrijp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leenderstrijp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leenderstrijp of met bevallingsverlof bent in Leenderstrijp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leenderstrijp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leenderstrijp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leenderstrijp
 • Als u in Leenderstrijp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leenderstrijp wilt opnemen;
 • Omdat u in Leenderstrijp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leenderstrijp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leenderstrijp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leenderstrijp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leenderstrijp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leenderstrijp. Uitzonderingen in Leenderstrijp;
 • Als uw werkgever in Leenderstrijp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leenderstrijp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leenderstrijp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leenderstrijp niet geschikt voor uw werk in Leenderstrijp of
 • u functioneert niet voldoende in Leenderstrijp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leenderstrijp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leenderstrijp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leenderstrijp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leenderstrijp verblijft, dan mag uw werkgever in Leenderstrijp u eveneens wel ontslaan.