Ontslag Strijensas

Uw werkgever in Strijensas mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Strijensas zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Strijensas

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Strijensas. Uw werkgever in Strijensas mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Strijensas arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Strijensas niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Strijensas te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Strijensas u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Strijensas of met bevallingsverlof bent in Strijensas.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Strijensas kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Strijensas die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Strijensas
 • Als u in Strijensas lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Strijensas wilt opnemen;
 • Omdat u in Strijensas lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Strijensas lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Strijensas wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Strijensas op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Strijensas

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Strijensas. Uitzonderingen in Strijensas;
 • Als uw werkgever in Strijensas bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Strijensas aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Strijensas gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Strijensas niet geschikt voor uw werk in Strijensas of
 • u functioneert niet voldoende in Strijensas.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Strijensas

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Strijensas niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Strijensas of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Strijensas verblijft, dan mag uw werkgever in Strijensas u eveneens wel ontslaan.