Ontslag Strijenham

Uw werkgever in Strijenham mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Strijenham zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Strijenham

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Strijenham. Uw werkgever in Strijenham mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Strijenham arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Strijenham niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Strijenham te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Strijenham u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Strijenham of met bevallingsverlof bent in Strijenham.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Strijenham kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Strijenham die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Strijenham
 • Als u in Strijenham lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Strijenham wilt opnemen;
 • Omdat u in Strijenham lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Strijenham lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Strijenham wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Strijenham op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Strijenham

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Strijenham. Uitzonderingen in Strijenham;
 • Als uw werkgever in Strijenham bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Strijenham aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Strijenham gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Strijenham niet geschikt voor uw werk in Strijenham of
 • u functioneert niet voldoende in Strijenham.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Strijenham

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Strijenham niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Strijenham of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Strijenham verblijft, dan mag uw werkgever in Strijenham u eveneens wel ontslaan.