Ontslag Strijen

Uw werkgever in Strijen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Strijen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Strijen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Strijen. Uw werkgever in Strijen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Strijen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Strijen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Strijen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Strijen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Strijen of met bevallingsverlof bent in Strijen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Strijen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Strijen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Strijen
 • Als u in Strijen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Strijen wilt opnemen;
 • Omdat u in Strijen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Strijen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Strijen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Strijen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Strijen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Strijen. Uitzonderingen in Strijen;
 • Als uw werkgever in Strijen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Strijen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Strijen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Strijen niet geschikt voor uw werk in Strijen of
 • u functioneert niet voldoende in Strijen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Strijen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Strijen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Strijen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Strijen verblijft, dan mag uw werkgever in Strijen u eveneens wel ontslaan.