Ontslag Strijbeek

Uw werkgever in Strijbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Strijbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Strijbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Strijbeek. Uw werkgever in Strijbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Strijbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Strijbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Strijbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Strijbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Strijbeek of met bevallingsverlof bent in Strijbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Strijbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Strijbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Strijbeek
 • Als u in Strijbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Strijbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Strijbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Strijbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Strijbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Strijbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Strijbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Strijbeek. Uitzonderingen in Strijbeek;
 • Als uw werkgever in Strijbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Strijbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Strijbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Strijbeek niet geschikt voor uw werk in Strijbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Strijbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Strijbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Strijbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Strijbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Strijbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Strijbeek u eveneens wel ontslaan.