Ontslag Streukel

Uw werkgever in Streukel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Streukel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Streukel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Streukel. Uw werkgever in Streukel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Streukel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Streukel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Streukel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Streukel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Streukel of met bevallingsverlof bent in Streukel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Streukel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Streukel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Streukel
 • Als u in Streukel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Streukel wilt opnemen;
 • Omdat u in Streukel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Streukel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Streukel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Streukel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Streukel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Streukel. Uitzonderingen in Streukel;
 • Als uw werkgever in Streukel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Streukel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Streukel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Streukel niet geschikt voor uw werk in Streukel of
 • u functioneert niet voldoende in Streukel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Streukel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Streukel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Streukel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Streukel verblijft, dan mag uw werkgever in Streukel u eveneens wel ontslaan.