Ontslag Strepen

Uw werkgever in Strepen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Strepen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Strepen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Strepen. Uw werkgever in Strepen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Strepen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Strepen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Strepen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Strepen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Strepen of met bevallingsverlof bent in Strepen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Strepen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Strepen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Strepen
 • Als u in Strepen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Strepen wilt opnemen;
 • Omdat u in Strepen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Strepen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Strepen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Strepen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Strepen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Strepen. Uitzonderingen in Strepen;
 • Als uw werkgever in Strepen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Strepen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Strepen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Strepen niet geschikt voor uw werk in Strepen of
 • u functioneert niet voldoende in Strepen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Strepen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Strepen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Strepen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Strepen verblijft, dan mag uw werkgever in Strepen u eveneens wel ontslaan.