Ontslag Streefkerk

Uw werkgever in Streefkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Streefkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Streefkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Streefkerk. Uw werkgever in Streefkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Streefkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Streefkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Streefkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Streefkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Streefkerk of met bevallingsverlof bent in Streefkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Streefkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Streefkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Streefkerk
 • Als u in Streefkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Streefkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Streefkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Streefkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Streefkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Streefkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Streefkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Streefkerk. Uitzonderingen in Streefkerk;
 • Als uw werkgever in Streefkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Streefkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Streefkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Streefkerk niet geschikt voor uw werk in Streefkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Streefkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Streefkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Streefkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Streefkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Streefkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Streefkerk u eveneens wel ontslaan.