Ontslag Strateris

Uw werkgever in Strateris mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Strateris zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Strateris

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Strateris. Uw werkgever in Strateris mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Strateris arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Strateris niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Strateris te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Strateris u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Strateris of met bevallingsverlof bent in Strateris.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Strateris kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Strateris die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Strateris
 • Als u in Strateris lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Strateris wilt opnemen;
 • Omdat u in Strateris lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Strateris lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Strateris wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Strateris op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Strateris

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Strateris. Uitzonderingen in Strateris;
 • Als uw werkgever in Strateris bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Strateris aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Strateris gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Strateris niet geschikt voor uw werk in Strateris of
 • u functioneert niet voldoende in Strateris.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Strateris

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Strateris niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Strateris of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Strateris verblijft, dan mag uw werkgever in Strateris u eveneens wel ontslaan.