Ontslag Strand

Uw werkgever in Strand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Strand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Strand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Strand. Uw werkgever in Strand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Strand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Strand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Strand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Strand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Strand of met bevallingsverlof bent in Strand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Strand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Strand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Strand
 • Als u in Strand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Strand wilt opnemen;
 • Omdat u in Strand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Strand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Strand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Strand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Strand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Strand. Uitzonderingen in Strand;
 • Als uw werkgever in Strand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Strand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Strand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Strand niet geschikt voor uw werk in Strand of
 • u functioneert niet voldoende in Strand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Strand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Strand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Strand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Strand verblijft, dan mag uw werkgever in Strand u eveneens wel ontslaan.