Ontslag Stramproy

Uw werkgever in Stramproy mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stramproy zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stramproy

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stramproy. Uw werkgever in Stramproy mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stramproy arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stramproy niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stramproy te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stramproy u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stramproy of met bevallingsverlof bent in Stramproy.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stramproy kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stramproy die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stramproy
 • Als u in Stramproy lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stramproy wilt opnemen;
 • Omdat u in Stramproy lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stramproy lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stramproy wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stramproy op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stramproy

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stramproy. Uitzonderingen in Stramproy;
 • Als uw werkgever in Stramproy bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stramproy aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stramproy gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stramproy niet geschikt voor uw werk in Stramproy of
 • u functioneert niet voldoende in Stramproy.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stramproy

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stramproy niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stramproy of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stramproy verblijft, dan mag uw werkgever in Stramproy u eveneens wel ontslaan.