Ontslag Strabrecht

Uw werkgever in Strabrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Strabrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Strabrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Strabrecht. Uw werkgever in Strabrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Strabrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Strabrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Strabrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Strabrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Strabrecht of met bevallingsverlof bent in Strabrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Strabrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Strabrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Strabrecht
 • Als u in Strabrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Strabrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Strabrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Strabrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Strabrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Strabrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Strabrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Strabrecht. Uitzonderingen in Strabrecht;
 • Als uw werkgever in Strabrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Strabrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Strabrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Strabrecht niet geschikt voor uw werk in Strabrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Strabrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Strabrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Strabrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Strabrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Strabrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Strabrecht u eveneens wel ontslaan.