Ontslag Stox

Uw werkgever in Stox mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stox zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stox

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stox. Uw werkgever in Stox mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stox arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stox niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stox te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stox u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stox of met bevallingsverlof bent in Stox.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stox kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stox die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stox
 • Als u in Stox lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stox wilt opnemen;
 • Omdat u in Stox lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stox lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stox wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stox op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stox

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stox. Uitzonderingen in Stox;
 • Als uw werkgever in Stox bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stox aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stox gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stox niet geschikt voor uw werk in Stox of
 • u functioneert niet voldoende in Stox.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stox

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stox niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stox of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stox verblijft, dan mag uw werkgever in Stox u eveneens wel ontslaan.