Ontslag Stoutenburg noord

Uw werkgever in Stoutenburg noord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stoutenburg noord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stoutenburg noord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stoutenburg noord. Uw werkgever in Stoutenburg noord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stoutenburg noord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stoutenburg noord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stoutenburg noord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stoutenburg noord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stoutenburg noord of met bevallingsverlof bent in Stoutenburg noord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stoutenburg noord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stoutenburg noord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stoutenburg noord
 • Als u in Stoutenburg noord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stoutenburg noord wilt opnemen;
 • Omdat u in Stoutenburg noord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stoutenburg noord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stoutenburg noord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stoutenburg noord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stoutenburg noord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stoutenburg noord. Uitzonderingen in Stoutenburg noord;
 • Als uw werkgever in Stoutenburg noord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stoutenburg noord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stoutenburg noord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stoutenburg noord niet geschikt voor uw werk in Stoutenburg noord of
 • u functioneert niet voldoende in Stoutenburg noord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stoutenburg noord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stoutenburg noord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stoutenburg noord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stoutenburg noord verblijft, dan mag uw werkgever in Stoutenburg noord u eveneens wel ontslaan.