Ontslag Stoutenburg

Uw werkgever in Stoutenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stoutenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stoutenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stoutenburg. Uw werkgever in Stoutenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stoutenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stoutenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stoutenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stoutenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stoutenburg of met bevallingsverlof bent in Stoutenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stoutenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stoutenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stoutenburg
 • Als u in Stoutenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stoutenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Stoutenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stoutenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stoutenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stoutenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stoutenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stoutenburg. Uitzonderingen in Stoutenburg;
 • Als uw werkgever in Stoutenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stoutenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stoutenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stoutenburg niet geschikt voor uw werk in Stoutenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Stoutenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stoutenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stoutenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stoutenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stoutenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Stoutenburg u eveneens wel ontslaan.