Ontslag Stork

Uw werkgever in Stork mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stork zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stork

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stork. Uw werkgever in Stork mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stork arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stork niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stork te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stork u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stork of met bevallingsverlof bent in Stork.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stork kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stork die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stork
 • Als u in Stork lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stork wilt opnemen;
 • Omdat u in Stork lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stork lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stork wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stork op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stork

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stork. Uitzonderingen in Stork;
 • Als uw werkgever in Stork bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stork aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stork gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stork niet geschikt voor uw werk in Stork of
 • u functioneert niet voldoende in Stork.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stork

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stork niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stork of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stork verblijft, dan mag uw werkgever in Stork u eveneens wel ontslaan.